Raport Roczny
NCBR
2019

Dyrektor Wojciech Kamieniecki

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr inż. Wojciech Kamieniecki

Szanowni Państwo,

za nami kolejny rok działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Był to czas dynamicznych zmian. Rok 2019 stał pod znakiem zacieśniania współpracy z wnioskodawcami i beneficjentami. Nowe wyzwania, zmiany, potrzeby rynku sprawiły, że samo Centrum musiało się zmienić. Ten proces zmian nadal trwa. To także czas, w którym udało nam się zakończyć prace nad uruchomieniem NCBR Investment Fund (NIF), kolejnego narzędzia wspierającego rynek innowacji. Wszystkie te działania sprawią, iż będziemy dobrze przygotowani do nowego unijnego programu Horyzont Europa.

Największym atutem Centrum byli, są i pozostaną ludzie, ich kompetencje oraz doświadczenie. NCBR dziś to nie tylko instytucja wspierająca finansowo rynek innowacji w Polsce, ale także centrum wiedzy i kompetencji. Chcemy szybko i skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku, a jednocześnie stwarzać nowe możliwości dla innowatorów.

Trudno w tym miejscu wymienić wszystkie nasze programy i ciekawe inicjatywy. Warto jednak zaznaczyć, iż obok cieszącego się największą popularnością programu „Szybka Ścieżka”, uruchomiliśmy szereg konkursów tematycznych dotyczących tworzyw sztucznych, technologii kosmicznych, innowacyjnych nawozów. Kontynuujemy program GameINN, wspierający niezwykle dynamiczny rynek gamingowy w Polsce, programy międzynarodowe, konkurs poświęcony tworzeniu innowacyjnych urządzeń wytwarzających i gromadzących energię „Wielkie Wyzwanie: Energia”, realizowany w formule Grand Challenge, i wiele innych.

Dostrzegamy nowe wyzwania stojące przed gospodarką. Chcemy, by projekty realizowane przy wsparciu Centrum stanowiły na nie skuteczną odpowiedź. Będziemy wybierać najlepsze rozwiązania, będziemy wspierać wnioskodawców i beneficjentów oraz będziemy aktywni w działaniach na rzecz odbudowy polskiej gospodarki. Chcemy bowiem, by rok 2021 NCBR powitało jako innowacyjna agencja wykonawcza, dotrzymująca kroku liderom zmian technologicznych i społecznych i szybko reagująca na dynamicznie zmieniający się świat.

NCBR w liczbach

GŁÓWNE DANE Z 2019 R.

Centrum ogłosiło 59 konkursów

Na łączną kwotę alokacji 6,9 MLD zł

Na podstawie zawartych umów

przekazano wykonawcom projektów

środki finansowe w wysokości ponad

4,2 MLD zł

Ogółem w konkursach ogłoszonych

przez Centrum w roku 2019 złożono

2560 wniosków

zorganizowano i przeprowadzono

1488 spotkań panelowych

W wyniku rozstrzygnięć konkursów

zawarto 1245 umów

Monitorowano realizację

4094 projektów

Wizytówka NCBR

MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

Visual image

MISJA

Misją NCBR jest wspieranie biznesu i nauki w tworzeniu i wykorzystywaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na badaniach naukowych, realizacja przedsięwzięć rozwojowych i biznesowych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach. Pomagamy tworzyć świat polskich innowacji. Budujemy nowoczesną teraźniejszość i przyszłość.

WIZJA

NCBR jest ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Animuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. NCBR umacnia swoją rolę instytucji kluczowej dla rozwoju innowacji w Polsce. Pozostaje najskuteczniejszą agencją działającą na rzecz finansowego wspierania nauki i przedsiębiorców w dziedzinie realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w kraju i na arenie międzynarodowej.

WARTOŚCI

  • Współpraca
  • Zaufanie
  • Bliżej beneficjenta
  • Rozwój
  • Zaangażowanie

W swych działaniach NCBR dba o realizację strategii zrównoważonego rozwoju, polityki Zielonego Ładu i pokonywanie wszelkich barier dyskryminacji.

Najważniejsze wydarzenia i procesy 2019 r.

Raporty NCBR

Raport roczny za rok 2019

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2019 roku.

Sprawdź
Raport roczny za rok 2018

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2018 roku.

Sprawdź
Raport roczny za rok 2017

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń z działalności Centrum w 2017 roku.

Sprawdź
Sprawdź pozostałe raporty

Zobacz, co działo się u nas w innych latach.

Sprawdź